Giới thiệu
Trước tiên, Công ty Cổ phần Thiết bị và Xây dựng Châu Âu xin chân thành cảm ơn sự hợp tác giúp đỡ của các tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân trong thời gian vừa qua. Công ty Cổ phần Thiết bị và Xây dựng Châu Âu tiền thân là công ty TNHH Thiết bị và Xây dựng Châu Âu, được thành lập năm 2003 và mới được cổ phần hoá lên làm Công ty Cổ phần để nâng mức vốn huy động của tất cả các thành viên Ban Hội Đồng Quản Trị, đồng thời mở rộng kế hoạch thi công dự án lớn và đầu tư phát triển mảng cung cấp thiết bị cho ngành xây dựng một cách chuyên nghiệp.
Công trình tiêu biểu
Tìm kiếm
Hỗ trợ trực tuyến